keskiviikko 17. syyskuuta 2014

Uusi lasten tietokirja tuo kotiseudun lähemmäksi lapsia

Euroopan kulttuuriperintöpäivien yhteydessä 12.9.2014 Vantaan kaupunginmuseo julkaisi kaksikielisen lasten tietokirjan Kylä josta löytyi aarre/Byn med en gömda skatten. Kirjaa voi pitää ainutlaatuisena, sillä lapsille suunnattuja tietokirjoja julkaistaan Suomessa hyvin niukasti, eikä ole tavallista että ne on kuvitettu valokuvin.

Lastenkirjan kansikuva. Lastenkirjan upeat valokuvat otti Kirkonkylässä asuva valokuvaaja Raisa Rautiainen-Laakso.
Suomen kotiseutuliitto on useassa lausunnossaan painottanut lapsille suunnatun kotiseutuopetuksen tärkeyttä. Kuntia onkin ohjeistettu ottamaan sidosryhmiä mukaan paikallisien opetussuunnitelmien laatimiseen. Elokuussa 2014 järjestetyillä Hämeenlinnan kotiseutupäivillä nostettiin esille kysymys kotiseutukirjallisuuden tulevaisuuden näkymistä. Vaikka keskustelu kotiseutupäivillä jäikin lyhyeksi, voi ja kannattaa keskustelua jatkaa muilla foorumeilla.

Kaupunginmuseon Kirkonkylä-tutkimushankkeen tuloksena syntynyt lastenkirja vastaa edellä mainittuihin toiveisiin. Kirjassa on kaksi eri tasoa. Klassista sadun kaavaa mukaileva tarina kuljettaa kahta ekaluokkalaista, Eelistä ja Serafiinaa, ympäri kylää ja tutustuttaa heidät kylän paikkoihin ja rakennuksiin. Tarinan viereltä kirjasta löytyy tietolaatikoita, jotka esittävät historiallisia faktoja entisajan elämästä. Ajatuksena on, että kirjan seikkailun varjolla voi huomaamattaan oppia historiaa.

Lastenkirjan tekijät Karoliina Junno-Huikari ja Riina Koivisto ovat ajatelleet, että kirja voi olla tukena koulujen kotiseutuopetuksessa. Kirja lähetetäänkin kaikille Vantaan alakouluille ja päiväkodeille. Ja vaikka kirja sijoittuukin Vantaalla sijaitsevaan Helsingin pitäjän kirkonkylään, ovat kirjassa esiintyvät tiedot yleispäteviä ja kirjaa voi lukea missä päin Suomea tahansa.
 
Kirjan tekemiseen osallistuneet henkilöt kukitettiin julkaisemisen yhteydessä. Kukitettujen joukossa oli monta kylän lasta ja asukasta. Kuva Pekka J. Heiskanen.
Vantaalla lapsille suunnattu kotiseutuopetus on erityisen tärkeää, sillä kaupungissa on paljon tänne muualta muuttanutta väkeä. Heidän lapsilleen Vantaa on usein ensimmäinen kotiseutu. Kun vanhemmat ovat muualta kotoisin, on heidän vaikea kertoa jälkikasvulleen uudesta kotiseudustaan. Kouluissakin on paljon opettajia, jotka eivät ulkopaikkakuntalaisina tai muualta muuttaneina ole perillä kaupungin historiasta. On tärkeää, että kotiseutua koskevaa opetusmateriaalia on hyvin saatavilla.

Lastenkirjan lisäksi Vantaan kaupunginmuseo on pyrkinyt houkuttelemaan uudenlaista yleisöä myös muilla tavoilla. Museossa on esimerkiksi parhaillaan Rock´n Vantaa näyttely, jossa kotiseutua esitellään rock-musiikin kautta. Museo on myös mukana suunnittelemassa Vantaan historiasta kertovaa rock-henkistä musiikkiesitystä, jonka tulevat vielä tänä syksynä näkemään kaikki kaupungin 9-luokkalaiset.

Jos lapsille suunnattua kotiseutuopetusta halutaan lisätä, on oltava käytettävissä laadukasta ja kiinnostavaa opetusmateriaalia. On tärkeää, että kotiseutukirjallisuudessa huomioidaan tulevaisuudessa paremmin lapset ja nuoret. Toivottavasti tämä Vantaan kaupunginmuseon ainutlaatuinen lastenkirja ei siis jää ainoaksi laatuaan, vaan lähitulevaisuudessa nähdään lapsille suunnattua kotiseututietoutta enemmän myös muualla!

Andreas Koivisto

Ei kommentteja: