tiistai 24. lokakuuta 2017

Yliopistoyhteistyötä kulttuuriympäristön parissa

Vantaan kaupunginmuseon kulttuuriympäristötiimi tekee yhteistyötä Helsingin yliopiston uuden monitieteisen Urban Studies & Planning opiskeluohjelman kanssa. Ensimmäiset opiskelijat aloittivat opinnot tämän kansainvälisen ohjelman parissa tänä syksynä. Opintojen aluksi opiskelijat viettivät tiiviin aloitusviikon, joka sisälsi luentoja, ekskursioita ja yhdessä majoittumista. Näin opiskelijaryhmään saatiin heti luotua hyvä ryhmähenki. Museon arkeologi Andreas Koivisto ja rakennustutkija Susanna Paavola oltiin kutsuttu paikalle pitämään luentoja Vantaan kaupungin kehityksestä.

Susanna Paavola esitelmöi Espoon kartanossa Vantaan kehityksestä. Kuva: Salla Jokela/HY.

Ensimmäiset päivät opiskelijat saivat kulkea bussilla ja tutustua Espooseen. Espoon bussikierros päättyi Espoon kartanossa järjestettävään puutarhakierrokseen ja esitelmiin. Ohjelma tosin pääsi alkamaan hiukan aikataulusta myöhässä, sillä bussi ei ollut loppujen lopuksi mahtunutkaan ajamaan suunniteltua vanhaa kapeaa tietä, vaan joutui peruuttamaan takaisin isolle tielle muutaman kilometrin verran. Ison bussin peruuttaminen ei ollut niin nopeaa, mutta pieni seikkailu tapaus kuitenkin oli. Opiskelijoiden saavuttua paikalle ja kierrettyä kartanon puutarhan, Andreas piti esitelmän vantaan historiasta kivikaudesta keskiaikaan ja Susanna jatkoi siitä, miten kaupunkikehitys näkyy Vantaan rakennetussa ympäristöstä, aina vanhimmasta rakennuksestamme 1970-luvulle asti.

Andreas Koivisto kertoo Urban Studies & Planning ohjelman opiskelijoille Lillaksen keskiaikaisesta kylätontista. Kuva: US&P/HY.

Espoon kartanossa pidetyt esitelmät toimivat pohjustuksena seuraavien päivien pyöräretkelle, joka kulki parin seuraavan päivän aikana lähes koko Vantaan läpi. Ruokailtuaan entisessä Vantaankosken ruotsinkielisessä kansakoulussa (nyk. ravintola Kuninkaankartano), opiskelijat pääsivät Susannan johdolla tutustumaan 200-vuotiaaseen Övre Nybackaan. Övre Nybackasta suunnattiin sitten Andreaksen johdolla katsomaan naapurissa olevan Lillaksen keskiaikaista kylätonttia. Siellä kaupunginmuseo oli suorittanut arkeologisia kaivauksia ja sinne oli juuri pystytetty paikasta kertovat infokyltit.

Muutama viikko pyöräretken jälkeen, opiskelijoiden aloitettua jo luennot, Andreas kävi puhumassa heille siitä miten muinaisjäännökset näkyvät kaupunkikuvassa ja miten niitä voi siellä hyödyntää. Luennon oli määrä antaa opiskelijoille inspiraatiota luoda kartalle oma pyörä- tai kävelyreitti Vantaalaisessa kulttuuriympäristössä. Opiskelijat jaettiin ryhmiin ja he loivat useita hienoja kierroksia QGIS-ohjelmaa hyväksi käyttäen.

Urban Studies & Planning ohjelman opiskelijoiden tekemä pyöäilyreitti Vantaan historiaan ja kulttuurimaisemaan.

Yliopistoyhteistyö on ollut museolle hieno asia. Yhteistyön ja siitä saadun positiivisen palautteen kautta toivomme museolla, että tietoisuus kulttuuriympäristön moninaisista ominaisuuksista kasvaa jo paljon ennen kuin asiat ilmenevät virallisissa maankäyttöön liittyvissä lausuntopyynnöissä. Urban Studies & Planning kurssin opiskelijat toimivat mahdollisesti tulevaisuudessa kaupunkisuunnittelijoina ja on hienoa, jos heitä ohjaa työssään pehmeät arvot ja myös kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulma.


Andreas Koivisto & Susanna Paavola